Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz; fikri sinai mülkiyet hukuku alanında; marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri alanında özellik taşıyan ürün ve hizmetler ile bunların üretim ve sunumlarına ait fikir, süreçler, diğer fikri ve sınai mülkiyete tabi olan değerlerin tescili ve korunması konularında destek sunmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız, internet üzerinde fikri mülkiyete tabi her türlü değerin korunması, devri, kiralanması gibi konular ile tedbir ya da tespit amaçlı baskın ve el koyma işlemleri dahil müvekkillerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için adli ve idari makamlar üzerinde temsil hizmeti sağlamaktadır.

Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Hukuk büromuz; Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları uyuşmazlıklarından doğan davaları,
  • İptal, hükümsüzlük, tazminat ve haksız rekabet davaları,
  • Ulusal ve uluslararası merciiler önünde müvekkillerin temsili,
  • Taklit davaları,
  • Musiki eserler, fotoğraf, edebiyat eserleri, mimari eserler, bilgisayar yazılımları telif davaları,
  • Ticari sırların kötüye kullanılması davalarının takibi,
  • İnternet üzerinde fikri mülkiyete tabi her türlü değerin korunması, devri, kiralanması

Telif Hakkı İhlalinde Tazminat Davası Açılır Mı?

Hukuk yolları maddi ile manevi olarak ayrılır. Yani telif hakkı ihlalinden sonra bu yollara başvurmanız mümkün olacaktır. Mesela eser sahibinin ihlal neticesinde çok fazla yıpranması dikkate alınır. Ve de suçu işleyen tarafın mali gücüne bağlı olarak manevi tazminat değeri ortaya çıkarılır.

Manevi olandan ziyade maddi tazminat davası da göz önünde bulundurulabilir. Bu sefer eser sahibinin mali açıdan zararı dikkate alınır. Yine tarafların mali gücüne göre tazminat değeri belirlenir. İhlale neden olan kişi ya da kurumların maddi tazminat ödemeleri esas alınır.

Telif Hakkı İhlali Halleri Nelerdir?

Belirli haller neticesinde telif hakkının ihlal edilmesi söz konusudur. İhlalin hukuki açıdan değerlendirilmesi için bu hallerin aleni bir şekilde sergilenmesi gereklidir. Ancak ispat üzerinden davaların sonuçlanması mümkün olacaktır. Telif hakkı ihlali halinde ne yapılabilir sorusundan önce halleri sıralamak gerekirse;

İzinsizi İşlemler; Temelde eser sahibinden izin alınmaması halinde ihlal gerçekleşir. Bu yolla eserin çoğaltılması ya da üzerinden değişikliklere gidilmesi yasaktır. Beraberinde dağıtılması ya da umuma açık bir şekilde sergilenmesi dahi ihlal halleri arasında gösterilir.

Diğer İşlemler; Eserin sahibini görmezden gelerek adlandırmalara geçmek dahi ihlaller arasında. Aynı zamanda eserin telifine yönelik yanlış bilgiler vermek suç teşkil eder. Son olarak telifi olan ürünün, kiralanması ya da satılması halinde de hukuk yoluna başvurmanız gerekir.