Aile ve Boşanma Hukuku

Hukuk bürosu; aile hukuku konusunda, toplumun en değerli kurumu olan aile kurumunun kuruluşu ve bireyleri minimum zarar ile çıkmalarını sağlayacak şekilde boşanmalarını sağlamak sebebiyle; boşanma davalarının düzenli takibi, evlenmeden önceki mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, evlilik işlemleri, boşanma, evlilik sonrası mal paylaşımları, çocukların velayeti, her türlü nafaka belirlenmesi ve icrası gibi çeşitli hususlarda müvekkillerine aile hukuku hizmet sunmaktadır.

Ayrıca aile hukuku avukatlarımız; miras ve mirasa ilişkin varlık planlanması, yerli ya da yabancı fonların kurulması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, reddi miras, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şûyu (ortaklığın giderilmesi ), ecr-i misil vb. diğer konularda hukuki hizmetler sunmaktadır.

Aile Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasının açılması ve takibi,
 • Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin hazırlanması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet, vesayet ve nafaka davaları ile ilgili sürecin yürütülmesi, hükümlere aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evliliğin iptali davalarının takibi,
 • Evlat edinme davalarının takibi,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak evlilik sözleşmeleri (mal rejimi) hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan hukuki ihtilafların yürütülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • İhtiyati tedbir kararının alınması,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Miras ve mirasa ilişkin varlık planlanması,
 • Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Reddi miras

Boşanma Davası

Aile hukuku konuları arasında yer alan boşanma davası en fazla merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Bilindiği gibi evlilik işlemleri resmi memur önünde yapılmaktadır. Boşanma işlemleri ise tarafların mahkemelerde yapılan yargılama neticesinde elde edilen kararın ilgili nüfus müdürlüğündeki nüfus kaydına işlenmesiyle sonuçlanır. Boşanma davasının Anlaşmalı, çekişmeli boşanma davası gibi türleri vardır. Aile mahkemesinde ve özel hukuk davalarında farklı usullere göre yürütülen bir dava türü olan Boşanma davası, Kanun kapsamında sayılı nedenlere dayanabilir.

Mahkemeler, boşanma davası yargılaması sonunda, tarafların talepleriyle sınırlı olmak koşuluyla, mal paylaşımı haricinde tüm çekişmeleri ortadan kaldıracak bir şekilde karar vermek zorundadır. Mal paylaşımı ise, başka bir dava şeklinde yürütülmelidir. Mal davası boşanma kararından sonra açılıp karara bağlanır.