Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku ya da Yabancılar Hizmet Paketi, çalışanlarına oturma ve çalışma izni almak isteyen şirketlere verilen hukuki bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında, çalışma ve oturma izinleri dışında, vatandaşlık başvuruları ve gümrük geçişleri gibi konularda da gerekli hukuki destek sağlanır.

Yabancılar Hukuku Nedir?

Yabancılar Hukuku; gerçek kişilerin yabancı bir ülkedeki hukuki durumunu ifade eden bir kavramdır. Ayrıca, kişinin yabancı ülkede ki haklarını, yükümlülüklerini ve statülerini de kapsayan Yabancılar Hukuku, tüzel kişiler bakımından da çalışanların yabancılık statüsüne göre hukuki durumu inceler.

Türkiye’de Yabancılar Hukuku, Devletler Hukuku’nun bir alt dalı olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Kamusal Uluslararası Hukuk ve İdare Hukuku gibi diğer hukuk dalları, yabancılar hukuku ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilidir.

Yabancılar Hukuku Avukatı Kimdir?

Yabancılar Hukuku avukatı, Türkiye’deki yabancıların hukuki ihtiyaçlarına göre hizmet veren hukukçudur. Yabancılar açısından hukuki sorunların çözümünü sağlamaktadır. Yürürlükteki mevzuatlar, içtihatlar ve mahkeme kararları çerçevesinde hizmet verir.

Yabancılar Hukuku İçin Avukatlık Hizmeti Nasıl Verilir?

Türkiye’de Yabancılar Hukuku, yabancı gerçek kişilerin kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır.

Yabancıların ikametleri ya da otuma izni, çalışma izinleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evliliği ve boşanma işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından çocuk sahibi olması, seyahatleri, nüfus kayıt işlemleri ve vatandaşlık başvuru işlemleri gibi birçok başlık içerir.

Yabancılar Hukuku Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Yabancılar Hukuku avukatlığı veya danışmanlık hizmetleri kapsamından temel olarak verilen hizmetler şunlardır;

 • Türkiye’deki bir şirkette çalışma izni,
 • Türkiye’de ikamet (oturma) izni,
 • Göç ve vatandaşlık dairesi kararlarına ilişkin hukuki süreçler,
 • Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri,
 • Ülkeye giriş yasağına ilişkin işlemler,
 • Yurt içi bankacılık işlemlerine ilişkin resmi süreçler,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kuruluşlarına ilişkin işlemler,
 • Yabancıların Türkiye’de evlilik ve evliliklerini tanıtma süreci işlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de boşanma süreçleri işlemleri.

Yabancı Çalışma İzni Nedir?

Yabancı çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgeye bir belgedir. yabancı çalışma izni başvurusu için bazı evraklar talep edilmektedir. Şirketler de, yabancı çalışanları için bazı evrakları ibra etmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına göre yabancı çalışma izni türleri şunlardır;

 • Süreli çalışma izni,
 • Süresiz çalışma izni,
 • Bağımsız çalışma izni.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de yabancı çalışma izni başvurusu, yurt içi başvuru ve yurt dışı başvur olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yurt dışından çalışma izni almak isteyen bir yabancı, halihazırda ikamet ettiği ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğine çalışma vizesi başvurusunda bulunur.

Yurt içinden çalışma izni almak isteyen bir yabancı uyruklu kişinin çalışma izni alabilmesi için en az altı ay süreli ikamet iznine sahip olması gerekmektedir. İkamet iznine sahip yabancı işçi için gerekli çalışma izni başvurusu, işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online sistem üzerinden yapılmalıdır.

Bu aşamadan sonraki aşamalar yurt içinden veya yurt dışından yapılan tüm prosedürler için aynıdır. Bakanlık gerekli incelemeleri yapar ve işlemi sonuca bağlar.

Yabancı çalışanlar, çalışma izni türüne göre belirlenen süre kadar Türkiye’de çalışabilir. Yabancı çalışma izni başvurularında evrak süreçleri eksiksiz tamamlandığında; bir ay içerisinde çalışma izni verilir.