Sözleşme Hukuku

Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, acenta sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri alanında uzmanlığa sahiptir.

Ana (Esas) Sözleşme Nedir?

Tüzel bir kişiliğe sahip olan şirketler, kuruluş amaç ve araçlarına göre anonim, limited, komandit, kollektif ve kooperatif şirketler olarak çeşitlendirilmektedir. Bu ticari şirketlerin adlandırılması Türk Ticaret Kanunu bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Şirket ana sözleşmesi adı verilen yapı ise şirket henüz kurulma aşamasındayken hazırlanan bir belge niteliğindedir. 

Bu belge kanun gereği şirket kurucularının adlarını, şirketin ticari unvanını, konusunu, amacını, merkezini, elde edilecek kârın dağıtım şeklini, şirket genel kurulunun izleyeceği yöntemleri içeren; şirket bünyesinde bulunan bütün ortaklarca yazılı bir şekilde hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne imzalatılan bir belgedir. Şirket ana sözleşmesi bulunmayan bir şirketin tüzel kişiliğe sahip olarak kâr elde etmeye başlaması mümkün değildir. Bu sözleşme genel anlamıyla ortakları, sermaye paylarını, şirket dışında bulunan üçüncü kişilerle ilişkileri, ortakların hak ve yükümlülüklerini çerçeveleyen aynı zamanda da koruyan bir sözleşme olarak bilinmektedir.

Sözleşme Alanında Verilen Hizmetler

Hukuk büromuz tarafından Sözleşme Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Mülkler için kira ve alt kira sözleşmeleri,
 • İnşaat firmaları için gerekli sözleşmeler,
 • Franchising sözleşmeleri,
 • Alım-satım, iş, eser, kefalet, acente, distribütörlük, abonelik sözleşmeleri
 • Danışmanlık sözleşmeleri,
 • Devre mülk sözleşmeleri,
 • Garanti sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,
 • Hissedarlık sözleşmeleri,
 • Hizmet sözleşmeleri,
 • İpotek, kredi, miras taksim sözleşmeleri,
 • Ortaklık, sigorta, tahkim, vekalet, yetki sözleşmeleri,
 • Mimarlık, telif hakkı, finansal kiralama, lisans,
 • Uluslararası dağıtım, istisna,
 • Sponsorluk, paket tur,
 • Hastaneye kabul,
 • Şirket Esas Sözleşmesi (Ana Sözleşme),
 • Vakıf ve dernek kurulum,
 • Ticari gizlilik ve ticari sırları koruma,
 • E- ticaret satış, marka ve patent süreli kullanım,
 • Anlaşmalı boşanma, evlilik öncesi mal rejimi belirleme ve evlilik sözleşmeleri