Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk avukatının verdiği hizmetler oldukça geniş kapsamlıdır. Kısaca uluslararası hukuk alanında uzman bir avukattan, uluslararası platformlardaki tüm hukuki dava ve işlerinizin için destek alabileceğinizi söylemek mümkündür. Bu kapsamda verilen hizmetler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Uluslararası alacakların takibi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılması ve takibi
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü
 • Uluslararası tahkim
 • Uluslararası arabuluculuk
 • Yabancı şirketlere teşvik ve yatırım konularında danışmanlık hizmeti
 • İthalat ve ihracat konularında hukuki destek
 • Haksız rekabetin önlenmesi

Uluslararası Hukuk Avukatı Önemi

Uluslararası hukuk avukatının önemi, yabancılık unsuru nedeniyle oldukça fazladır. Diğer hukuk dallarının aksine uluslararası hukukta yabancılık unsuru oldukça fazladır. Bu durum ise yalnızca Türk mevzuatına değil, yabancı devlet mevzuatına da hakim olunması zorunluluğunu doğurmaktadır.

Uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmış ve bu sayede yalnızca teorik bilgiye değil, uygulama pratiğini de erişen bir avukat ile çalışmanız, uluslararası hukuk alanına ilişkin uyuşmazlıklarda telafisi güç hak kayıplarına uğramamanıza yardımcı olacaktır. Bu sebeple gerek şirketlerinize hukuki destek almak, gerekse bireysel yahut kurumsal uyuşmazlıklarında temsil edilmek için uluslararası hukuk avukatı ile çalışmanız tavsiye edilmektedir.

Uluslararası İcra Takibi ve Tahsili

Uluslararası icra takibi ve tahsili için yetkili mahkemede uluslararası icra takibi başlatmak gerekmektedir. Yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin bilinmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

Tacirlerin HMK m. 17 gereğince yetki sözleşmesi yapması mümkündür. Geçerlilik şartlarını sağlayan bir yetki sözleşmesi bulunması halinde yetkili mahkeme bu sözleşme doğrultusunda belirlenecektir.

Yetki sözleşmesi bulunmaması durumunda MÖHK 24/4 uygulamaya konulacak ve bu doğrultuda yetkili mahkeme belirlemesi yapılacaktır.

Son olarak MÖHK m.40 gereğince de yetki belirlemesi yapılabilecektir. İlgili maddede iç hukukun yetki kurallarının uygulanabileceğini düzenlemektedir. Bu doğrultuda HMK m.6 gereği, davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkeme olarak kabul edilebilecektir.

Uluslararası icra takibinde genel olarak yetkili mahkemenin yabancı bir mahkeme olacağını söylemek mümkündür. Bu durum ise icra takibinin yabancı ülkede süreceği ve o ülkenin kanunlarının uygulanacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle mağduriyet yaşamamak için uzman bir uluslararası hukuk avukatı ile çalışmak önemlidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Kimler Başvuru Yapabilir?

AİHM’e başvuru yapabilecek kişiler noktasında bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Buna göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde korunan bir hakkın başka bir devlet tarafından ihlal edildiğini düşünen devletler
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde korunan bir hakkının ihlal edildiğini düşünen bireyler
 • Tüzel kişiler
 • Çocukları adına ebeveynler
 • Hükümet dışı örgütler
 • Kişi grupları

Bireysel başvuru hakkı sahibinin başvuru sürecinde vefat etmesi durumunda mirasçılık belgesine sahip mirasçılar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Nasıl Başvuru Yapılır?

AİHM’e başvuru yapma sürecine ilişkin bilinmesi gereken en temel nokta, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması zorunluluğudur. Buna göre gerçek ve tüzel kişilerin hak ihlali konusunda ilk olarak iç hukuk yollarını tüketmesi gerekmektedir. İç hukuk yollarından sonuç alınamamış olması halinde AİHM’e başvuru yapılabilmektedir. Bunun yanında etkili bir iç hukuk yolu olmadığı düşüncesiyle de doğrudan başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. AİHM’e başvuru sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

İç hukukta başvuru yapılabilecek birden çok yol bulunuyorsa, bu durumda AİHM’e başvuru yapmak için iç hukuk yollarından yalnızca birinin tüketilmesi yeterli olacaktır.

Başvuru süresi iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 6 aydır. 01.02.2022 tarihinden itibaren bu süre 4 ay olacaktır.

Doğrudan yapılacak başvurularda hak ihlalinin ortaya çıkmasından itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. 01.02.2022 tarihinden itibaren bu süre 4 ay olacaktır.