Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kaplayan alt dalıdır. Tüccarlar, bireyler ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve ticari tarafların haklarını düzenler.

Ticaret Hukuku Alanları Nelerdir?

Ticaret Hukuku kapsamında görülen ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Bu kapsamda ticaret hukukunun alanları; şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, taşıma hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, sigorta hukuku gibi hukuk dallarıdır.

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, birleşme, infisah, devralma ve tür değiştirme işlemleri, müvekkil şirketlerin hukuki sorunlarının değerlendirilip giderilmesinin yanında;

 • Müvekkil şirketin alacak ve verecek davaları ve icra takiplerinin değerlendirilmesi,
 • Müvekkil şirketin ticaret adı ve unvanının korunması ve unvana karşı tecavüze karşı koruma,
 • Genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye artırımı/indirimi yapılması,
 • Haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararların tazmini,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Dağıtım (Paylaştırma) sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri
 • Ortak Teşebbüsler,
 • Satım sözleşmeleri,
 • Bayilik sözleşmeleri,
 • Ariyet sözleşmeleri,
 • Aktif Mübaayası (Satın alma) sözleşmeleri,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Sigorta sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Sözleşmelerden doğan ihtilacın ticaret mahkemelerinde çözümü

gibi hususlarda hizmet vermektedir.

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda sermaye miktarları en az 250.000 ve daha fazlası olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde ise, ilgili maddenin devamında da ön görüldüğü üzere “Hükme aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.” Cumhuriyet Savcısı tarafından idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Belirtilen bu yaptırımlara maruz kalmamak adına, uzman, ticaret yaşamının hızına ve aktifliğine yetişebilen, genç, dinamik kadrosu olan bir hukuk ve danışmanlık bürosu ile çalışmanız gerekmektedir. Bu husus ile ilgili de Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu uzman, genç, dinamik kadrosu ile sermaye miktarları en az 250.000 TL ve daha fazlası olan anonim şirketler için profesyonel şekilde dava avukatlığı ve danışmanlık hizmeti vermektedir.